Hasiči cvičili v přírodním prostředí. Čtyřiadvacetihodinová makačka!

[ title]
Čtyři etapy tvrdé dřiny

Zlínští lezci absolvovali čtyřiadvacetihodinový maraton, určený pro hasiče – lezce. Tento výcvik je však výjimečný svou časovou náročností.  

Během tohoto času lezci absolvovali celkem čtyři přesuny a na každém stanovišti absolvovali tematicky různorodé cvičení.  Na prvním stanovišti trénovali záchranu osoby ze skalního útvaru, poté cvičili záchranné činnosti, techniky pohybu ve výšce a nad volnou hladinou.

Dalším úkolem byla záchrana osoby, její vytažení v nosítkách za pomoci speciálních prostředků a následný transport zraněné osoby k lezeckému vozidlu.Druhé stanoviště již bylo mnohem složitější a v několikametrové výšce. Lezci trénovali na železničním mostě záchranu osoby v nosítkách vytažením za použití protiváhy. Následoval přesun osoby po traverzu na druhou stranu a následně opět spuštění zraněného v nosítkách na zem.

Třetí stanoviště bylo na rozhledně. Zde bylo úkolem snést zraněnou osobu na nosítkách. Vzhledem k úzkému průchodu uvnitř rozhledny, využili hasiči techniky spuštěním osoby v nosítkách za pomoci speciálních prostředků.

Hasiči zachraňovali v Havířově muže, který se při slaňování málem oběsil

V nočních hodinách lezci absolvovali čtvrté cvičení. Úkolem bylo nalézt osobu, která byla ve špatném zdravotním stavu a nacházela se v těžko dostupném terénu. Poté ji hasiči poskytli předlékařskou péči a v nosítkách ji vytáhli z rokle za pomocí kladek.

Další částí úkolu byl transport osoby až na lesní cestu a zde uložení zraněného na transportní plošinu lezeckého vozidla.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Zlínského kraje)