Do Kroměříže to všem nandat! Koná se tam soutěž v disciplínách TFA

[ title]
Bez platné lékařské prohlídky ani ránu!

HZS Zlínského kraje zve závodníky na již 18. ročník soutěže o putovní pohár ředitele HZS Zlínského kraje v disciplínách TFA - Zámecká věž, Kroměříž 2018.  

Soutěž se uskuteční ve čtvrtek 13. září 2018 v Kroměříži v prostorách Velkého náměstí a věže Arcibiskupského zámku. Bude probíhat odděleně po úsecích intervalovým způsobem podle pravidla 24 Pravidel soutěže v disciplínách TFA, rozdělena do 4 úseků, časy ze všech 4 úseků budou sečteny a poté vyhodnoceny. Trať bude postavena paralelně pro současný postup dvou soutěžících, vyjma úseku č. 4, kde se bude startovat jednotlivě.

Vyhodnocení proběhne v kategoriích jednotlivců a kategorii družstev. Družstvo je čtyřčlenné, složené z vedoucího a tří členů - složení družstva je nutné uvést v přihlášce (příloha č. 1) a od jednoho zřizovatele. Vyhodnocení družstev proběhne na základě součtu všech čtyř časů. Při nedostatku startujících v jednotlivých kategoriích (min. 4) budou startující přesunuti do nižší či vyšší věkové skupiny. Při nedostatku družstev (min. 4) bude kategorie zrušena.

Mistrovství Evropy v TFA a skvělý úspěch olomouckých hasičů. Patří už mezi elitu

Závodu se mohou zúčastnit příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků, členové jednotek PO obcí. Maximální počet závodníků je osmdesát. Upřednostněni budou závodníci, kteří se zúčastnili předchozích závodů Českého poháru v disciplínách TFA.

Všichni startující musí být fyzicky způsobilí a zdravotně způsobilí pro funkci hasiče s platnou lékařskou prohlídkou, za jejich zdravotní stav odpovídá vysílající organizace.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj: HZS Zlínského kraje)