Ženy - hasičky do ostrých akcí nenasazují. Proč? Protože...(VIDEO)

[ title]
Zákon je zákon

Profesionální i dobrovolné hasičské sbory. Mužská záležitost? Ale kdeže, v jejich týmech samozřejmě najdeme i ženy. Nenajdeme je ale v místech požárů, kde zasahují výhradně muži. A znovu vyvstává otázka proč.

Protože odpověď by na ni mělo dát Ministerstvo vnitra, jakožto nejvyšší nadřízený orgán. A to s vysvětlením, že výjezd a likvidace nebezpečné události je zpravidla fyzicky velmi náročná záležitost. Rozdíl mezi mužem a ženou je zřejmá už jen v tomto ohledu a zákon na to pamatuje. Vysvětlení však platí pro profesionální sbory.

Jistě, i v nich působí ženy a ne zrovna jen na úřednických místech. Lze je vysledovat i na velitelských postech. I zde ale platí výnos ministerstva. Tedy, že fyzická účast na přímém zásahu se zapovídá. Tak aspoň že při soutěžích ženy dokazují, že na "to" fakt mají, jak ilustruje toto video.Jednotky dobrovolných hasičů se tím ale řídit nemusejí. Není ani žádnou vzácností, že práve u "dobráků" jsou ženy i ve výjezdové jednotce. Například u SDH Praha-východ. Přitom ženy musely absolvovat stejný výcvik jako profesionálové. V tom žádný rozdíl ani případná úleva neexistuje.

Hasičina byla, je a bude vždy jen srdeční záležitost s tradicí v mnoha rodinách. Ubírá spoustu volného času, přidává ale pocit jisté výjimečnosti. Především ten, že jsem schopen svůj úkol zastat. Ať už jsem muž nebo žena.

(pšt, hasicskelisty.cz)