U profíků bylo fajn, v důchodu snad bude taky. Tři kolegové opouští řady hasičů

[ title]
Dary a poděkování

Čas se zastavit nedá. Profesní život bohužel ano. Tak je to i u hasičů Zlínského kraje. Miroslav Pospíšek nastoupil ke sboru v červnu roku 1992, a to na funkci hasič strojní služba na stanici Uherské Hradiště. Na této pozici zůstal po celou svoji profesní kariéru.

Ing. Jiří Polášek do sboru nastoupil v dubnu 1987 jako vedoucí odborný referent na stanici v Uherském Hradišti. Dále byl ve funkci požární rada s hodností majora. V roce 2002 se stal vedoucím oddělení prevence. Od roku 2004 se věnoval stavební prevenci.Jaromír Kovařík byl ve služebním poměru od roku 1983 jako starší požárník na stanici v Kroměříži. Poté vystřídal další funkce, a to strojníka, hasič strojník a hasič technik strojní služby.

Hlásí se k nám i chlapi po sedmdesátce. Bereme každého, říká velitel JSDH

Za dlouholetou spolupráci a službu občanům všem třem kolegům poděkoval krajský ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje plk. Ing. Vít Rušar společně s plk. Mgr. Dagmar Sikmundovou ředitelkou kanceláře ředitele a předali jim několik darů a poděkování.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Zlínského kraje)