Smutná zpráva z Pardubicka. Do hasičského nebe odešel Ladislav Kadlec

[ title]
Rozloučení bude v pátek třináctého

Se zarmoucením se oznamuje, že dne 9. října 2017 opustil po dlouhé nemoci příslušník HZS Pardubického kraje okresu Chrudim Ladislav Kadlec.

K profesionálním hasičům na požární stanici Hlinsko nastoupil 1. září 1986. Byl hasičem i velitelem družstva na směně „A“. Od profesionálních hasičů odešel 31. března 1998.

Celý život se věnoval dobrovolným hasičům v Hlinsku. Do roku 2014 téměř čtyři desítky let vykonával hasiče u místní JSDHO Hlinsko. Ve sboru české hasičské jednoty (ČHJ) Hlinsko, které byl spoluzakladatelem.

Řady hasičů navždy opustil bývalý ředitel pražského sboru Dalibor Gosman

Dále vykonával velitele sboru od roku 1991 do roku 2015. Do roku 2012 byl členem prezídia České hasičské jednoty a od roku 2012 předseda revizní komise ČHJ.

Poslední rozloučení s Ladislavem Kadlecem bude v obřadní smuteční síni v pátek 13. října 2017 v 14.30 hodin.  

(pšt, hasicskelisty,cz, zdroj a foto: HZS Pardubického kraje)