Vlajkový projekt Bezpečné pohraničí se rozběhl na plné obrátky

[ title]
Polští hasiči na stáži v Pardubicích

Hned tří výměnných stáží na Krajském operačním a informačním středisku HZS Pardubického kraje se v průběhu uplynulých tří týdnů zúčastnilo 12 polských zástupců Komendy Wojewódzkie PSP ve Wrocławiu.

Jednalo se o stáže v rámci projektu s názvem Bezpečné pohraničí, které se zabývá posílením spolupráce HZS ČR a Polské republiky. Cílem projektu je vytvoření přeshraničního systému výměny informací o nebezpečných událostech a posílení záchranářské spolupráce v oblasti Polsko – českého pohraničí.

Rozpočet čítá téměř 8 milionů euro. Dvě třetiny půjdou na pořízení nového potřebného vybavení pro jednotlivé kraje obou zemí. Stáže na pardubickém operačním středisku se účastnili zejména polští operační důstojníci.

Vlajkový projekt Bezpečné pohraničí nabírá konkrétnějších podob

Během vždy dvoudenní stáže se seznamovali s fungováním systému 112, národním informačním systémem a jeho propojením. Dále pak s portálem pro dobrovolné hasiče, informačním systémem operačního řízení i navigací.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Pardubického kraje)