Po více než 30 letech sloužili na silvestra svou poslední směnu dva příslušníci HZS KHK

[ title]

Dlouholetí příslušníci – operační důstojník por. Bc. Miloslav Šreibr a hasič – technik chemické služby pprap. Ladislav Novotný ze směny C na centrální stanici Hradec Králové sloužili po více než 30 letech služby u profesionálních hasičů na silvestra svou poslední směnu. Přišel se s nimi rozloučit i ředitel krajského sboru brig. gen. Ing. František Mencl, který byl ve službě také poslední den.

Miloslav Šreibr nastoupil k profesionálním hasičům 15. prosince 1986. Za dobu výkonu služby u HZS působil na služebních místech hasič, strojník i velitel družstva, poté přešel na služební místo operačního důstojníka na krajském operačním a informačním středisku HZS Královéhradeckého kraje, kde nyní sloužil na směně C. Zkušenosti získané při zásazích v době, kdy působil jako výjezdový hasič a velitel družstva, plně využíval v rozhodovacím procesu při práci na operačním středisku.  Vždy pracoval velmi odpovědně a se spolehlivostí jemu vlastní. Tím je také skvělým příkladem pro ostatní, zejména mladší příslušníky.

Za své pracovní výsledky byl oceněn služebními medailemi „Za věrnost“ II. a následně také I. stupně. S krajským profesionálním hasičským sborem se na silvestra rozloučil po 34 letech služby, přitom mu kolegové z operačního střediska a z královéhradeckých stanic připravili poslední „zásah“ na automobilovém žebříku.

Jako profesionální hasič na požární stanici v Hradci Králové nastoupil Ladislav Novotný dne 1. března 1983. Ve svém pracovním zařazení si postupně prošel funkcemi hasiče a hasiče – technika chemické služby. Během svého působení u profesionálních hasičů pracoval na obou královéhradeckých stanicích, závěr své služby strávil na směně C na centrální stanici, kde také odsloužil na silvestra svou poslední směnu. Délkou svého služebního poměru se řadí k nejdéle sloužícím hasičům v Královéhradeckém kraji.

Za dosahování skvělých výsledků v práci pro požární ochranu byl oceněn rezortními medailemi „Za věrnost“ II. a I. stupně. Ředitel HZS Královéhradeckého kraj brig. gen. František Mencl mu zároveň během poslední směny předal Čestnou medaili HZS ČR.

Láďa nechyběl u žádné větší události, při které hasiči v Hradci Králové zasahovali. Byl například i mezi příslušníky, kteří odstraňovali následky výbuchu plynu v domě ve Střelecké ulici. S královéhradeckými hasiči je spjatý natolik, že se dokonce stal jednou z tváří obálky publikace, která vyšla v roce 2020 při příležitosti 75. výročí profesionální požární ochrany v Hradci Králové. Mezi kolegy platí Láďa za zkušeného hasiče a s oblibou jim vždy rád připomněl, aby se především vraceli z výjezdu bezpečně zpět domů.

"Děkujeme oběma za dlouhé a poctivě odsloužené roky služby a přejeme do další životní etapy hodně zdraví, štěstí, energie a pohody!," přeje Martina Götzová, tisková mluvčí.

(rp,hasicskelisty.cz,hzs khk, foto:hzs khk)