Nový rok hasičů Zlínského kraje započal slavnostním předáváním medailí

[ title]
Odměna za věrnost ve službě

Profesionální hasiči a občanští zaměstnanci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje spolu s hejtmanem Zlínského kraje, primátorem města Zlína a s ombudsmankou Hasičského záchranného sboru ČR zahájili rok 2018.  

V prostorách centrální stanice Zlín se uskutečnilo tradiční slavnostní zahájení nového roku, při kterém se sešli příslušníci a zaměstnanci krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje spolu s příslušníky sloužící směny stanice Zlín.

Hosté ve svých projevech ocenili práci profesionálních hasičů při zdolávání mimořádných událostí na území kraje i města, vyzdvihli jejich vysokou a profesionální úroveň a ocenili jejich úspěchy na poli pracovním i sportovním.

Za vedení Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje se k přání připojil i krajský ředitel plk. Ing. Vít Rušar. Připomněl pořízení nové techniky a vybavení stanic v kraji, nejtěžší a nejdelší zásahy roku 2017 i sportovní úspěchy hasičů.

Nováčci slíbili svědomitou službu a zkušení profesionálové převzali medaile

Součástí slavnostního nástupu bylo také ocenění příslušníků Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje za věrnost ve službě profesionálních hasičů.

(pšt, hasicskelisty.cz zdroj a foto: HZS Zlínského kraje)