HZS Královéhradeckého kraje vstoupil do nového roku slavnostně

[ title]
Došlo i na medaile

První pracovní den v novém roce se uskutečnilo již tradiční setkání příslušníků a občanských zaměstnanců HZS Královéhradeckého kraje s představiteli města Hradec Králové i Královéhradeckého kraje.

V tento moment byly zároveň dodatečně předány medaile HZS ČR i Královéhradeckého kraje. Čestná medaile byla udělena paní Zdence Vávrové, mzdové účetní Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo v loňském roce také o udělení Záslužné medaile II. stupně za zásluhy o rozvoj IZS v Královéhradeckém kraji, a to ppor. Marku Šimlovi, veliteli čety z centrální stanice v Hradci Králové.

Medaili HZS ČR „Za věrnost II. stupně“, udělenou za účelem ocenění příkladného plnění služebních povinností ve spojení s trváním služebního poměru v délce 20 let si převzal pprap. Martin Červený ze stanice Hradec Králové – Pražská.

Medaile a přísaha, slavnostní den nejen pro zasloužilé hasiče Jihočeského kraje

Jako ocenění za příkladné plnění služebních povinností ve spojení s trváním služebního poměru v délce 10 let si převzali medaili „Za věrnost III. stupně“ plk. Ing. Josef Janura, vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení a nprap. Ing. Lukáš Halounek, velitel družstva na stanici v Trutnově.

(pšt, hasicskelisty.cz. zdroj a foto: HZS Královéhradeckého kraje)