Finanční dar pokryje část nákladů na novou techniku HZS Dobříš

[ title]
Koupí se Volkswagen Transporter

Včera byla na ředitelství HZS Středočeského kraje podepsána darovací smlouva na 700 tisíc, která pomůže pokrýt část nákladů na pořízení nového vozidla pro dobříšskou stanici. 

Uvedená částka bude využita na uhrazení přibližně třetiny finančních nákladů při realizaci projektu „Obnova vozidla RZA na stanici HZS Dobříš“, tzn. na nákup rychlého zásahového automobilu Volkswagen Transporter v letošním roce.

Pražští hasiči dostali finanční podporu od magistrátu, je to více jak sto tisíc

Zbývající finanční prostředky budou v rámci vícezdrojového financování projektů HZS Středočeského kraje na územním odboru Příbram dodány za přispění partnerských podnikatelských subjektů regionu Dobříšska a Příbramska (opět zhruba třetina).

Poslední část investice plánované v celkové výši cca 2,1 mil. Kč bude dofinancována z dalších mimorozpočtových zdrojů HZS Středočeského kraje.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Středočeského kraje)