Červený kanec prověřil české a německé záchranné složky

[ title]
Reprezentovali hasiči z Domažlic

Ve dnech 8. – 9. června 2018 proběhlo mezinárodní taktické cvičení složek záchranných systémů Spolkové republiky Německa a České republiky s názvem Roter Eber – Červený kanec.  

Cvičení zorganizovala německá strana a zúčastnilo se ho více jak 15 organizací s celkem 2500 záchranáři a 378 kusy techniky. Toto mezinárodní setkání mělo prověřit připravenost záchranných složek obou států na mimořádné události s hromadným postižením osob.

Cvičení probíhalo zároveň na několika stanovištích a bylo zaměřeno například na velký požár lesního porostu, dopravní nehodu autobusu s vyproštěním osob, hašení v nepřístupném terénu nebo dálkovou dopravu vody. Jednotlivé modelové situace se odehrávaly v okolí měst Bad Könitz, Chamerau a Blaibach.

Za Českou republiku se cvičení účastnil Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a to jak formou cvičících jednotek, tak i díky odborníkům, kteří se stali součástí štábu velení cvičení.

Jednotka profesionálních hasičů ze stanice Domažlice byla povolána k vyproštění osob z havarovaného autobusu. Dalších 8 jednotek bylo povoláno k dálkové i kyvadlové dopravě vody a hašení požáru v nepřístupném terénu. Požární tank SPOTT 55 Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR připravil ukázku hašení techniky v nepřístupném terénu.

Čeští hasiči na černém kontinentu. V Ugandě pořádali kurzy chemické ochrany

V rámci cvičení v pátek 8. června záchranáři nejprve bojovali s malým lesním požárem, který se rozšířil na velkou plochu.

Hlavní část cvičení proběhla v sobotu 9. června, kdy bylo dokonce cvičení přístupné široké veřejnosti, která mohla z vyhrazených míst pozorovat celé dění.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: GŘ HZS ČR)