Uskladněné dřevo v přístřešku hořelo dříve, než mělo. Požár hasily tři jednotky

[ title]
Škoda za 70 tisíc

Včera prováděli hasiči hasební a likvidační práce u požáru přístřešků u rodinného domu v Hluku na Uherskohradišťsku. Hasiči při příjezdu zjistili, že u rodinného domu hoří dva přístřešky s uskladněným dřevem. Požár už byl plně rozvinutý.

K uhašení plamenů byly nasezeny čtyři útočné proudy vody. Hasiči museli zasahovat v dýchacích přístrojích a při hašení byly použity i nastavovací žebříky. Následně bylo zamezeno dalšímu šíření požáru.Hasiči následně prováděli kontrolu teploty s termokamerou k vyhledání skrytých ohnisek hoření. Požár poškodil novostavbu rodinného domu a tři ovocné stromy. Požárem nedošlo k zranění osob ani chované drůbeže.

Požár ve dřevozpracujícím závodu v Libčanech způsobil škodu za 10 milionů korun

Příčina požáru zůstává v šetření hasičů. Škoda způsobená požárem byla určena v předběžné výši 70 000 korun. Uchráněné hodnoty byly stanoveny v předběžné výši 2 500 000 korun.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj  a foto: HZS Zlínského kraje)