Problém se nezmenšuje. Parkující auta u paneláků komplikují hasičům průjezd

[ title]
Nutný třímetrový odstup

Průjezdnost pro požární techniku je na velkých sídlištích značně omezená. V některých případech dokonce nemožná. V těchto dnech hasiči Pardubického kraje provedli kontrolu průjezdnosti jednoho z nich.

Pro „test“ si vybrali sídliště v Pardubicích – Dubina. Na sídlištích zasahují hasiči téměř každý den a pokud je jednotka povolána k zásahu v pozdních odpoledních a nočních hodinách, je velmi pravděpodobné, že narazí na problém.

Komplikace tak nastávají nejen při požárech, ale i při záchraně osoby i snesení pacienta.Vozidla stojící u panelových domů komplikují průjezd nejen cisternové automobilové stříkačce, ale hlavně výškové technice, která má zhruba 11 m.

Výšková technika musí v případě požáru v panelovém domě dorazit až k samotné budově, aby jeho nasazení mělo smysl, jinak ztrácí možnost zasahovat i ve vyšších patrech.

Sokolovští hasiči kontrolovali průjezdnost silnic, několikrát neprojeli

Zaparkovaná vozidla nemají mezi sebou dostatečný minimálně třímetrový odstup. A potom musí hasič-strojník ustavit techniku. Na ustavení je potřeba někdy 6, ale třeba také 9 metrů, aby vyjela ustavovací noha na každé straně vozidla.

Pak jsou tu požární nástupní plochy. Aby záchrana osob mohla být úspěšná a požární zásah účinný, je naprosto nezbytné, aby nástupní plochy byly vždy udržovány volné pro příjezd a ustavení požární techniky.

(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: HZS Pardubického kraje)